Społeczna Pracownia Mozaiki

Mozaika „Odnajdywanie”

Odnajdywanie, realizacja przygotowana w ramach projektu „Inny Lublin” i Laboratorium Sztuki Społecznej, 2016
tablica ogłoszeń na ulicy Zamojskiej (przy zbiegu z ulicą Bernardyńską)

„Odnajdywanie” to tytuł mozaiki i nazwa procesu, który przeszliśmy wspólnie z Behnamem, Anastazją i Oskaną na zaproszenie Dom Słów. Do układania mozaiki zaproszeni zostali cudzoziemcy mieszkający obecnie w Polsce – Anastazja i Oskana z Ukrainy oraz Behnam z Iranu. Zaproponowaliśmy im proces, w którym naczelnym problemem był sam akt układania mozaiki, moment decydowania (na zasadzie konsensusu w grupie) o tym, gdzie i jak ułożyć kawałki ceramiki.
Każdy z elementów symbolizuje pojedyncze doświadczenie – różnorodność faktur i kształtów odpowiada bogactwu zdarzeń. Proces przesuwania i zatrzymania elementów mozaiki jest odpowiednikiem poszukiwania własnej drogi podczas życia na emigracji, odnajdywania swojego miejsca i próby dopasowania się do nowej, zastanej sytuacji (społecznej, ekonomicznej itp.).
Fuga, symbolizuje drogę, którą przechodzi każdy z nas. Przestrzeń pomiędzy kawałkami ceramiki, miejscami wyrazista, gdzie indziej subtelna i niezauważalna, tworzy „drogi” między elementami. Wyraża proces przechodzenia od jednego do kolejnego, to jest zdobywania doświadczenia i decydowania o własnym losie i jego kolejach. Mozaika, przy wykorzystaniu swoich autonomicznych środków wyrazu stanowi narrację o życiowych wyborach osób zaproszonych do jej układania.