Społeczna Pracownia Mozaiki

Mozaika „Pociąg do zieleni”

Pociąg do zieleni, projekt „Wszystko się ułoży”, 2016
ul. Wyżynna 16, Lublin,

Inspiracją do mozaiki był niepowtarzalny klimat Czubów Południowych, na który składa się między innymi peryferyjność dzielnicy, bliskość torów i Starego Gaju, ciasna zabudowa w części mieszkaniowej i mnogość zieleni w wąwozie. Efekt warsztatów – dyskretny pociąg z wagonami wypełnionymi żywymi roślinami jest wyrazem wspólnej dla wszystkich biorących udział w warsztatach potrzeby obcowania z przyrodą.

Współpraca: Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby południowe”, Iga Kołodziej

 

 

 

 

Zrealizowano w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin