Społeczna Pracownia Mozaiki

Cykl mozaik „Znaki wodne”

Znaki wodne, mozaika przygotowana w ramach Laboratorium Sztuki Społecznej, 2016
różne przestrzenie dzielnicy Kalinowszczyzna, Lublin

Mozaiki to zaproszeniem do spaceru po Kalinowszczyźnie… szlakiem obiektów związanych z wodą i dawną trasą Muchawca – rzeki, która przestała istnieć w średniowieczu. Prace powstały we współpracy z uczniami Gimnazjum nr 2 w Lublinie.

Cykl mozaik „Znaki wodne” ma za zadanie zwracać uwagę na znaczenie wody w mieście i jej duży wpływ na długą historię Dzielnicy Kalinowszczyzna.  Rozwój tego terenu podyktowany był obecności rzek. Pierwszy młyn-papiernia, napędzany siłą trzech spiętrzonych rzek: Czerniejówki, Czechówki i Bystrzycy, powstał tu prawdopodobnie na początku XIV wieku, czyli jeszcze w okresie przedlokacyjnym miasta. Ważnym momentem w historii dzielnicy było powstanie garbarni w XIX wieku, które zostały tu zlokalizowane ze względu na  bliskość rzeki Czechówki.
Źródło: http://teatrnn.pl/leksykon/node/180/młn_i_papiernia_na_tatarach_xvi_xviii_w_w_lublinie

Bystrzyca i Czechówka do tej pory stanowią granicę Kalinowszczyzny w części południowo-wschodniej, przy czym najstarsi mieszkańcy dzielnicy pamiętają, że bieg tych rzek został zmieniony.

Pierwszą część cyklu stanowią trzy mozaiki, z których każda została umieszczona w miejscu gdzie w XIX wieku znajdował się ujęcie wody pitnej, z których korzystali okoliczni mieszkańcy. Są to: osiemnastowieczna studnia przy kościele św. Agnieszki, zdrój na Słomianym Rynku oraz dawna garbarnia przy ul. Towarowej. Wszystkie trzy mozaiki przedstawiają taką samą abstrakcyjną kompozycję zainspirowaną relacjami tego co stworzył człowiek,  z tym co stworzyła natura.

Druga część cyklu „Znaki wodne” skupia się na znaczeniu rzek w miejskim krajobrazie i przypomina o nieistniejącej od dawna rzece Muchawiec. Zapomniany ciek wodny ulokował się w okresie uwilgotnienia klimatu, pomiędzy XI, a XIII wiekiem, w wąwozie na terenie dzisiejszej Kalinowszczyzny, po czym wysechł  z powodu zmian klimatycznych.

„Do Czechówki wpadała struga, która w źródłach XVIII‑wiecznych nosi nazwę Muchawiec (…). Jej działalność potwierdza obecność osadów słabo czytelnego stożka napływowego.” (Kociuba D., „Naturalne uwarunkowania rozwoju przedlokacyjnego Lublina”, http://rcin.org.pl/Content/49851/WA308_65416_P321_Naturalne-uwarunkowa_I.pdf)
Mozaiki stanowią dwa przedstawienia fal o łącznej długości prawie 5,5 m symbolizujące rzekę Muchawiec. Zlokalizowane są w przestrzeni wąwozu, który stanowił koryto dawnej strugi.

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz