Społeczna Pracownia Mozaiki

MOZAIKA DLA ŻMIGRODU

Zapraszamy na pierwsze zajęcia „Wszystko się ułoży” –  poświęcone przygotowaniu mozaik dla ulicy Żmigród. Cykl przygotowany we współpracy z Domem Słów i Kolektywem Palce Lizać.

TERMINY SPOTKAŃ:
6.08, godz. 14:00-18:00 – otwarte warsztaty dot. koncepcji i projektu mozaiki
7.08, godz. 13:00-15:00 – otwarte warsztaty, prezentacja projektu
20.08, godz. 14:00-16:00 – wspólny montaż mozaiki;
21.08, godz. 13:00 – wernisaż;

Pomiędzy 6 a 21 sierpnia – otwarte warsztaty mozaikarskie Społecznej Pracowni Mozaiki, prace przy wykonaniu projektu.

Miejsce wszystkich sierpniowych spotkań to Dom Słów, ul. Żmigród 1/Królewska 17.
WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA JEST WOLNY.

Dom Słów jest interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Jego program został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym. Dom Słów powstał w oparciu o istniejącą od 2008 roku Izbę Drukarstwa, działającą przy ul. Żmigród 1. Program Domu Słów ma podkreślać znaczenie słowa (mówionego i drukowanego) w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. Obok działań popularyzujących proces powstawania książki (druk, grafika, typografia), prowadzone są w tym miejscu programy promujące czytelnictwo.
Dom Słów znajduje się w samym środku śródmieścia Lublina i prowadzi wiele projektów o charakterze społecznym skierowanych m. in. do osób z jego najbliższego otoczenia.

Kolektyw Palce Lizać – Barbara Nawrocka (architektka) i Dominika Wilczyńska (architektka i scenografka). Łączą działania artystyczne, przestrzenne i społeczne, integrując mieszkańców i użytkowników przestrzeni w ramach wspólnych działań i planowania. Projektują procesy konsultacyjne i aranżacje wystaw, meble miejskie i programy rewitalizacji. Podczas Lubelskich Dni Modernizmu 2016 otworzyły na jeden dzień pawilon eMPiK na Osiedlu Mickiewicza. Współzałożycielki krakowskiego stowarzyszenia Zakład Usług Miejskich. Współpracowały m.in. z Fundacją Instytut Architektury, Muzeum Narodowym w Krakowie, Galerią Bunkier Sztuki i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureatki Biennale Designu w Lublanie 2014 (BIO50), gdzie w grupie Nanotourism badały turystyczne potencjały polskich blokowisk.
Więcej informacji na stronie Lublin Kultura